TOP
漢更始帝諱玄,字聖公,漢長沙定王之後也。定王生舂陵節侯買;買生舂陵戴侯熊渠;熊渠生蒼梧太守利;利生子張;子張生玄。為世祖族兄。
新地皇三年綠林事起,玄犯法,乃投平林軍陳牧,為安集掾。次年正月,破王莽大將甄阜、梁丘賜,建號更始將軍。是年,立為皇帝,建元更始,以玄為漢後也。六月,都宛城,大封群臣。
帝素嫉劉縯、劉秀兄弟英名,先以故殺縯。昆陽大勝,帝遣王匡襲洛陽,申屠建、李松攻武關,威震天下,九州英豪群起而誅新官吏,歸附漢。十月,遷洛陽。既亡王莽,二年還都長安。三年,定安公劉嬰附,帝鳩殺之。
更始帝智平才庸,毫無成慮。一朝為帝,沉迷酒色,聲色犬馬,國政一決於外戚趙萌。赤眉軍犯長安,帝誅申屠建、陳牧、成丹眾將。三年九月,赤眉軍破長安,帝單騎而走。十月,降赤眉,寄大寶於劉盆子。封畏威侯,後改長沙王。赤眉軍張卬念其一朝為帝,頗有權勢,當斬草除根。臘月鳩殺之。
後秀踐祚,追封淮陽王,諡武順,葬霸陵。